WhatsApp
+86 19536088660
Pokličite nas
+86 19536088660
E-naslov
info@hongsbelt.com

Priročnik za kemično odpornost

Predpona A

Kemijsko ime

TemperatureCondition Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Ocetna kislina 21°C N O O
Aceton 21°C O O O
Alkohol • Etil 21°C O O O O
Alkohol • Metil 21°C O O O O
Aluminijev fluorid 21°C N O O
Aluminijev hidroksid O O
Plin amoniak O O O O
Amoniakov liker 21°C O N
Amonijev karbonat 1% in 5% 21°C O
10% raztopina amonijevega klorida Vreti O
Amonijev nitrat O
Anilin 3% Concentrated Crude 21°C O O O
Aqua Regia N N O
Arzenova kislina O O

Predpona B

Kemijsko ime

Temperaturno stanje Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Pivo O O
sladkorna pesa O
Benzen 21°C O O N O
Benzojska kislina 21°C O O
benzol VROČE O
Borakova kislina 5% N O
Boraks 5% VROČE N O O
Zavorna tekočina O O O
Slanica • Kislina N O O O
bromova kislina N N N N
Bromna voda O
maslena kislina 5% O
Butil acetat O N N
Butil akrilat N

O = OK, N = NE

Predpona C

Kemijsko ime

Temperatura

stanje

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Kalcijev karbonat 21°C O O
Razredčena raztopina kalcijevega klorata 21°C O O
Kalcijev hidroksid Vreti O O O O
Kalcijev hipoklorit 21°C O N
Nasičen kalcijev sulfat 21°C O
Ogljikov bisulfid O N N
Ogljikov dioksid O O O
Ogljikov disulfid O N N
Ogljikov tetraklorid čista vodna raztopina 5 ~ 10% 21°C O N N N
Klor (5 % v CCI4) N
Klor (moker) N N
Voda s klorom O
plinast klor (suh) 21°C O N N
klorocetna kislina 21°C O
klorobenzen O N N
kloroform 21°C N N N
Klorosulfonska kislina N N N
Kromova kislina 50% Com.( Nadaljevanje SO3 ) N O O
jabolčnik 21°C O
Citronska kislina O O O
Kokosovo olje O O
baker O O
Bakrov klorid 5 % mešan 21°C O
Bakrov cianid O
Bakrov nitrat O
Krezol N O
Nasičena raztopina bakrovega sulfata

Vreti

O
Bakrov sulfat O
Cikloheksan N N

O = OK, N = NE

Predpona D

Kemijsko ime

Temperatura

Skesanje

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Detergenti O O O O
Raztopina detergenta (težka) N O
Razvijanje rešitve 21°C O
Dekstrin O O O
Dietilamin 21°C O O
dietil eter 21°C O

O = OK, N = NE

Predpona E

Kemijsko ime

Temperatura

Skesanje

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Etil acetat O N O
Etil klorid 21°C N
Etilamin O O
Etilen klorid 21°C O N N
Etil eter N N
Etilen glikol O O O O

O = OK, N = NE

Predpona F

Kemijsko ime

Temperatura kesanja Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Železov klorid 1% raztopina še vedno 5% raztopina še vedno N O O
Železov klorid 50% N O O
Železov nitrat O O
železo N O O
40% raztopina formalina O
Formaldehid O N O
Mravljična kislina 10% koncentrirana N O N
Meso sadnih sokov O O O
Kurilno olje 21°C O O O O

O = OK, N = NE

Predpona G

Kemijsko ime

Temperaturni pogoj Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Bencin 21°C O O N N
Glukoza O O
Glicerol O O O

O = OK, N = NE

Predpona H

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Vodikov peroksid 21°C N O O
Vodikov sulfid O O O

O = OK, N = NE

Predpona I

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Črnilo O
jod O
izooktan N O N N

O = OK, N = NE

Predpona J

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Reaktivno gorivo 21°C O O O

O = OK, N = NE

Predpona K

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
kerozin 21°C O O N O

O = OK, N = NE

Predpona L

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Mlečna kislina 80% O N O O
Mastno olje

O

O O
Svinčev acetat O O
Ligroin 21°C O
Apno žveplo 21°C O
Laneno olje 21°C O O O O
Mazalno olje 21°C O O O O

O = OK, N = NE

Predpona M

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
magnezij N O O
Magnezijev klorid 1% & 5% Still 21°C O
Manganov sulfat VROČE N O
Razredčene raztopine živosrebrovega klorida O O
Živosrebrov cianid O O
Živosrebrov nitrat O O
Metanol 21°C N O
Metil klorid N N
Metil etil keton 21°C O N O
Metil žveplova kislina O O
Mleko • Sveže ali kislo VROČE O O
Mineralno olje 60°C O O O O
Mineralne žgane pijače O O
melasa 60°C O O O
Motorno olje 21°C O O O O

O = OK, N = NE

Predpona N

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Nikelj N O O
Raztopina nikljevega klorida 21°C O
Dušikova kislina 21°C N N O
5% raztopina dušikove kisline 65°C N
Dušikov oksid 21°C O

O = OK, N = NE

Predpona O

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Olje • Laneno seme O O O
Olje • Mineralno O O O
Olje • Olivno O O O
Koncentrirana oleinska kislina 21°C O O
Oleomargarin O O O
oksalna kislina 21°C O O
Ozon 21°C N O N

O = OK, N = NE

Predpona P

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Palmitinska kislina O
Parafin Vroče N
Parafin Kul O
Perklorna kislina 21°C O O
perklorotilen N N N
petrolej eter N
fenol N N O
Fosforna kislina 21°C N O O
Fotografske rešitve O O O O
Polivinil acetat 21°C O O
kalij O O O
kalijev bromid 21°C O O O
Kalijev karbonat 1% kalijev karbonat 21°C O O
Kalijev klorat 1% in 5% 60°C O O
Kalijev hidroksid 21°C O O
Kalijev permanganat N O O

O = OK, N = NE

Predpona S

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Srebrov cianid O
Srebrov nitrat O O
Natrijev bikarbonat Vse koncentracije 5% Still 60°C O O
Natrijev karbonat 60°C O O
Natrijev fluorid O O
natrijev hidroksid 60% N O O O
Natrijev hipoklorit (5% Cl) N O O
Natrijev nitrat O O
Natrijev sulfat Vse koncentracije 21°C O O
Nasičena raztopina kositrovega klorida 60°C N O O
Stearinska kislina 21°C O O O
Sladkorni sok 60°C O
Sulfaminska kislina 20% 21°C N O
Sulfatne tekočine 21°C O O
Žveplo 60°C O O O
Žveplov klorid 21°C O
Žveplov dioksid 21°C O O O
Žveplova kislina 50% 60°C N O O
Žveplova kislina 70% 60°C N N O

Predpona T

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
taninska kislina 60°C O O
vinska kislina 60°C O O
Toluen 21°C O N N
Paradižnikov sok O O O
Transformatorsko olje 21°C O O O
terpentin 100% O N N

O = OK, N = NE

Predpona U

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Urea O O O O

O = OK, N = NE

Predpona W

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
voda O O O O
Vino O O O O

O = OK, N = NE

Predpona Z

Kemijsko ime

Temperatura

Pogoj

Materiali za pasove
ACETAL NAJLON P.E. P.P.
Cinkov klorid/sulfat N O O
25% nasičena raztopina cinkovega sulfata

21°C

O

O = OK, N = NE